I-II klasių projektų pristatymas

1 (1)Vadovaujantis Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos 2021-2022 m. ugdymo planu I- II klasių mokiniams organizuojama į dalykus integruota ilgalaikė projektinė veikla, kurią mokiniai vykdė lapkričio – kovo mėnesiais.

Atlikęs ir įvykdęs projektinę veiklą, mokinys atleidžiamas nuo ugdomosios veiklos birželio 20-23 dienomis.  2022 m. birželio 8 d. Juozo Tumo- Vaižganto  gimnazijoje vyko konferencija, kurioje I-II klasių mokiniai pasidalino sėkminga projektinių darbų rengimo ir įgyvendinimo patirtimi.  Vyko lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos, integruoti socialinių ir gamtos mokslų, tiksliųjų mokslų, saviraiškos ir kt.  projektinių darbų pristatymai. Mokiniai nustebino savo išradingumu, kūrybiškumu. Linkime jiems naujų idėjų...

Parengė I.Vagonė