Padėkos diena

Padekos d

Nuo idėjos iki rezultato

KonferencijaRokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos I-II klasių mokinių projektinių veiklų pristatymo konferencija „Nuo idėjos iki rezultato“
Mokinių kompetencijos gimnazijoje ugdomos dalykų turiniu, ugdymą organizuojant  ne vien pamokine, bet ir kitomis formomis, planuojant bendradarbiavimą su neformaliojo švietimo mokyklomis, universitetais ir kitomis institucijomis, mokymąsi ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse ir kt.). Jau eilę metų gimnazijoje organizuojama I- II gimnazijos klasės mokiniui privaloma į dalykus integruota ilgalaikė projektinė veikla. Kiekvienas mokinys mokslo metų pradžioje renkasi ugdymo dalyką ir lapkričio – balandžio mėnesiais atlieka projektinį darbą. Gegužės mėnesį vyksta projektinių veiklų pristatymai.

Skaityti daugiau ...

Gimnazistai renka ir sistemina kraštotyros informaciją

1 (1)1 (2)Rokiškio kraštas, jo žmonės, įvykiai, reiškiniai... Kiek mums visa tai brangu? Analizuoju, iš ko sėmiausi kraštotyros informacijos? Darbe valdau didelius lobius informacijos, bet mano gyvenime svarbią vietą užima žmonės. Tai kultūrininkai, istorikai, kraštotyrininkai. Iš jų sėmiausi kraštotyros žinių. Galiu išvardinti daug žmonių, kuriems kraštotyros informacija yra ir buvo svarbi. Tai Petras Blaževičius, šviesios atminties Gediminas Matiekus, Zita Jodeikienė, Alicija Matiukienė, Rita Viskaitienė, Audronė Tupalskienė, Venantas Mačiekus ir daugelis kitų.

Skaityti daugiau ...

Mama šoku tau

Išvyka į energetikos muziejų

1 (1)Balandžio mėn. 30 d. 36 II-III klasių mokiniai iš  Romuvos ir Senųjų rūmų  vyko į Vilnių ir  lankėsi Energetikos ir technikos muziejuje, kur pagilino fizikos žinias energetikos srityje: atliko interaktyvias užduotis, patys gamino įvairių rūšių energiją, stebėjo energijų virsmus. Už teisingai atliktas užduotis gavo ,,kvantus“, kuriuos vėliau išsikeitė į dovanėles.

Skaityti daugiau ...

Daugiau straipsnių...