Rajono matematikos mokytojų metodinė diena

KK projekto logoimage description

 

 

mat kkRugpjūčio 29 d. mūsų gimnazijoje vyko ilgalaikės programos „Kolegialūs ir kūrybiški ugdymo proceso iššūkių sprendimo būdai“ modulio „Sėkmingi matematikos patyriminio, paveikaus, integralaus ir probleminio ugdymo šiuolaikiškoje aplinkoje pavyzdžiai įgyvendinant KK projektą“ pristatymas.

Skaityti daugiau ...

Rokiškio rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė diena

KK projekto logoimage description

 

 

1 (1)Rugpjūčio 29 dieną rajono lituanistai rinkosi į Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnaziją, kur vyko metodinė diena „Sėkmingi lietuvių kalbos ir literatūros patyriminio, paveikaus, integralaus ir probleminio ugdymo šiuolaikiškoje aplinkoje pavyzdžiai“.

Skaityti daugiau ...

Gamtos mokslų metodinė diena

KK projekto logoimage description

 

 

1 (1)      Vienas iš gimnazijos metodinės tarybos veiklos uždavinių - stiprinti individualias mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, kaupti ir skleisti gerąją patirtį, pasitelkiant kolegialų mokymąsi. Todėl rugpjūčio mėn. 28 d. Romuvos padalinyje suorganizavome rajono gamtos mokslų mokytojams  dalykinę- metodinę dieną. Džiugu, kad renginyje dalyvavo 16 rajono mokyklose dirbančių mokytojų.

Skaityti daugiau ...

Sėkmingi užsienio kalbos (anglų, vokiečių ir rusų) patyriminio, paveikaus, integralaus ir probleminio ugdymo šiuolaikiškoje aplinkoje pavyzdžiai įgyvendinant KK

KK projekto logoimage description

 

 

1 (1)Rugpjūčio 28 dieną rajono užsienio kalbų mokytojai dalyvavo gerosios patirties sklaidos renginyje, kuriame jungtinė J.Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojų grupė pasidalino savo patirtimi, kaip sėkmingai, įdomiai, inovatyviai ugdyti mokinius šiuolaikinėje aplinkoje.

Skaityti daugiau ...

Daugiau straipsnių...