Mokytis ir mokyti mylėti

1 (3)Nuo 2018 m. lapkričio mėnesio gimnazija bendradarbiavo su vadybos ir švietimo konsultantu dr. Aurimu M. Juozaičiu. Bendradarbiavimas prasidėjo, kai prieš penkerius metus gimnazijos pedagogai buvo pakviesti dalyvauti projekte „Geras mokymasis geroje mokykloje“ (GMGM). Projekte dalyvavo 10 Lietuvos mokyklų. Gimnazijoje buvo suburta GMGM komanda. Kiekvienas komandos narys kėlėsi savo profesinio tobulėjimo tikslus, juos siejo su gimnazijos tikslais, numatė veiklas ir būdus tiems tikslams pasiekti. Kiekvienas komandos narys turėjo mokymosi draugą, su juo praktikavo pokalbio metodą, kurio metu pašnekovas pats turėjo atrasti sprendimo kelius „atsineštai“ problemai.  Gimnazijos pedagogai vyko į kitas projekte dalyvaujančias mokyklas, diskutavo, dalinosi patirtimis ir visuomet sulaukdavo dr. A. M. Juozaičio išmintingų ir  dalykiškų patarimų. „Turime ne tai, ką kuriame, bet tai, kaip kuriame“,- šie žodžiai lydėjo komandą ir sutelkė bendroms veikloms. Projektas „Geras mokymasis geroje mokykloje“ tęsėsi 3 metus.

2022 m. vasario mėnesį gimnazijoje startavo Kokybės Krepšelio projektas, kurio viena iš svarbių veiklų buvo gimnazijos strategijos 2023-2025 m.  sukūrimas. Džiugu, kad penkios mokyklos iš ankstesnio projekto sutarė pratęsti bendradarbiavimą su švietimo konsultantu A. M. Juozaičiu. GMGM komandos pagrindu buvo suburta strateginio plano kūrimo komanda. Į gimnazijos strategijos kūrimą įsitraukė visa gimnazijos bendruomenė. Mokytojai, mokiniai ir jų tėvai generavo gimnazijos misiją, viziją, vertybes ir jomis grįstas elgsenas.

2023 m. lapkričio 9 dieną įvyko paskutinis šio bendradarbiavimo susitikimas, buvo aptarti pirmieji darbo pagal naują gimnazijos strategiją metai. Gimnazijos pedagogai pasidalino „išmoktomis pamokomis“, kad siekiant pokyčio yra svarbu neskubėti, reikia „ledą tirpdyti“ pamažu, kad žmonės prisijaukintų idėją ir taptų bendraminčiais. Komandos mokytojai džiaugėsi asmeniškai paaugę, patobulinę savo kompetencijas, kad „lektorius privertė kartas nuo karto pergalvoti savo tikslus, juos konkretinti, numatyti jų pasiekimo laiko limitą“. Mokytojai teigė, kad projektų veiklos suvienijo bendruomenę, kad kiekvienas bendruomenės narys galėjo išsakyti savo nuomonę, pasiūlyti savo idėjas, jautėsi išklausytas ir išgirstas. Tai buvo puiki proga įsiklausyti vieniems į kitus, pažinti kolegas. Daugelis tvirtino įgiję daugiau drąsos veikti,  praplėtę akiratį apie mokyklos veiklas ir jų organizavimą.  Tikimasi, kad ir toliau visa bendruomenė įsitrauks į veiklų planavimą.

Šie mokslo metais atnešė naujų iššūkių: nelyginėse klasėse diegiamos atnaujintos bendrojo ugdymo programos, kuriose akcentuojamas bendrųjų kompetencijų ugdymas per mokomuosius dalykus, o pavasarį III klasių gimnazijos mokiniams bus vykdomi tarpiniai patikrinimai. Vėluoja mokymai, nauji vadovėliai, bet mokytojai stengiasi dirbti kūrybiškai. Anot mūsų konsultanto dr. A. M. Juozaičio, mokytojai nuolat mokosi mokyti. Jeigu jie kelia klausimus ir nori išlikti sąžiningi sau, jie greičiausiai myli ne tai, ką jie daro, bet myli tuos, dėl ko tai daro. Lektorius apibendrino, kad šiais dirbtinio intelekto, susvetimėjimo ir vienišumo laikais svarbiausia kompetencija yra mokėti mylėti ir mokyti mylėti.

Medžiagą parengė: Irena Laužadienė, gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė