Pilietiškumo ir kraštotyros akcentai

1 (1)Šiandien mus valdo gausus informacijos srautas. Reikia turėti įgūdžių ir gebėjimų, kad atsirinkti pačią geriausią informaciją. Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykloje organizuota nemažai vaizdinių ir garsinių priemonių, kurios ugdo asmenybes, praplečia gimnazistų kultūrinį akiratį, skatina daugiau domėtis krašto kultūra ir istorija. Į mūsų gimnaziją iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos moksleiviai ateina į I gimnazijos klasę. Per pilietiškumo pagrindų pamokas, kartu su mokytojomis Margarita Zadorožniene ir Danguole Ščiupliene, kalbėjome apie Rokiškio krašto asmenybes, įstaigas, kurioms suteikti įžymių žmonių vardai, leidinius, kuriuose publikuojama informacija apie Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnaziją. Gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykloje buvo parengtos spaudinių parodos: ,,Jis mėgo fantastinę literatūrą...“ (Pedagogo, gimnazijos direktoriaus Gedimino Matiekaus atminimui) ir ,,Rokiškio krašto teatro legenda“ (Lietuvos kino ir teatro aktorei Vaivai Mainelytei –75). Informacijos vartotojams pristatytas Rokiškio krašto kultūros žurnalas ,,Prie Nemunėlio“. Jame spausdinama šios publikacijos autorės esė apie šviesios atminties direktorių Gediminą Matiekų ,,Vadovas buvo kūrėjas, o ne griovėjas“.

  Vėliau per pilietiškumo pagrindų pamokas, I gimnazijos klasių moksleiviai atliko savarankiškas užduotis ir šį kartą teko naudotis skaityklos paslaugomis. Gimnazistai naudojosi leidiniu ,,Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijai -100“ ir kraštotyros medžiagos aplankais.

   Dirbant su informacijos vartotojais, labai svarbus individualus darbas, o ypatingai su tais gimnazistais, kurie čia mokosi pirmi mokslo metai. Pokalbiai apie skaitymą yra visada įdomūs, bet kartu ir subtilūs. Nėra paprasta rasti raktą į I gimnazijos klasių gimnazistų širdis, žinant, kad tradicinio knygų skaitymo sumažėjimas per paskutiniuosius 20 metų – pasaulinė tendencija.

   Pažvelgus į šių mokslo metų gimnazijos ugdytinių skaitymą, nėra bloga situacija. I –IV gimnazijos klasių moksleiviai labiausiai skaito programinę literatūrą. Iš individualių pokalbių su gimnazistais sužinojau tai, kad jie mielai skaitytų laisvalaikiu jiems patinkančią literatūrą, bet tam pritrūksta laiko. Aktyviai dalyvaujantys visuomeninėje veikloje, laisvo laiko turi labai nedaug, bet jie laisvalaikiu daugiausiai domisi psichologine, filosofine ir gamtos mokslų literatūra. Išlieka tendencija, kad mergaitės turi stipresnę skaitymo motyvaciją. Jaunuoliai labiau naudojasi audio knygomis ir kitomis skaitmeninėmis medijomis. Iš individualių pokalbių ir pamokų gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykloje, išryškėja požiūris į kultūrą, į knygų skaitymą, kokį jį jauni žmonės atsineša iš šeimos, toks jis ugdomas vėlesniais amžiaus tarpsniais.

    Gimnazijos Senųjų rūmų bibliotekoje taip pat nemažas dėmesys skiriamas kraštotyros veiklai. Buvo parengta spaudinių paroda „Aukštosios kultūros kūrėja“, skirta teatro ir kino aktorei Vaivai Mainelytei. Prie bibliotekos esančiame stende, nuolat atnaujinama informacija apie įžymius žmones, istorinių įvykių ir kultūrinių reiškinių sukaktis, svarbias valstybės gyvenimo sritis, kurias LR Seimas 2023 metais paskelbė įsimintinomis. Gimnazijos bendruomenės nariai turėjo galimybę susipažinti su informacija,  „Jos rankose buvo Lietuvos likimas“ apie kraštietę, Lietuvos žvalgę, spaudos ir visuomenės veikėją Marcelę Kubiliūtę, kuriai sukako 125 metai.

   Šiuo metu gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykloje parengta spaudinių paroda ,,Jis ypatingą dėmesį skyrė kalbai“, skirta istoriko, rašytojo ir švietėjo Simono Daukanto 230- mečiui paminėti. Skiriamas dėmesys ir mokslinės  literatūros populiarinimui. Gimnazijos bendruomenės nariai turi galimybę susipažinti su spaudinių paroda ,, Moksliniai leidiniai Gedimino Matiekaus skaitykloje“.

 Skaitymas yra glaudžiai susijęs su informacinių technologijų plėtra. Dar niekada nebuvo tokios didelės galimybės dalytis skaitymo patirtimis ar kalbėtis apie skaitymą su kitais. Tai sukuria naujas sąlygas ir galimybes naujoms skaitymo skatinimo iniciatyvoms, kurios duos geresnius ugdymo proceso rezultatus.

  Bibliotekininkė Reda Kiselytė