Pasaulinė Kultūros diena. Skleidžiame kultūrą...

1 (1)Balandžio 15- oji – Pasaulinė kultūros diena. Gal neatsitiktinai šiandien aplink mane daug kultūros... Sklaidau dovanotus leidinius. Juos Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos Gedimino Matiekaus skaityklai padovanojo Lietuvos entomologas, biomedicinos mokslų daktaras Algimantas Jakimavičius. Dovanotoje siuntoje reti leidiniai: knygos, atvirukai, kalendoriai, periodiniai leidiniai.

Anksčiau mokslininkas A. Jakimavičius gimnazijos Gedimino Matiekaus skaityklai yra dovanojęs retų leidinių, kalendorių kolekciją. Gimnazijos bendruomenei buvau parengusi dovanotų kalendorių ir retų leidinių parodą.

Manau, kad Iš dovanotų leidinių siuntos, per edukacines programas bus galima panaudoti Algirdo Sabaliausko mokslinį žinyną ,,Iš kur jie? Pasakojimą apie žodžių kilmę“, ,, Kosmosą“ – gamtos ir šalimų mokslų iliustruotą mėnraštį su populiariu skyrium ,,Gamtos Draugas“, išleistą 1933 m., Lietuvos katalikiškojo jaunimo laikraštį ,,Pavasaris“, išleistą 1924 m. ir kitus leidinius.

Mokslininkas A. Jakimavičius bendrauja su rajono istoriku, muziejininku Valiu Kazlausku. Entomologas, biomedicinos mokslų daktaras A. Jakimavičius perdavė leidinių siuntą muziejininkui. Taip jie ir pasiekė gimnazijos Gedimino Matiekaus skaityklą.

Reda Kiselytė
Bibliotekininkė