Įteikti pažymėjimai

Gimnazija, siekdama skatinti mokinius ateityje rinktis studijuoti technologinius bei fizinius mokslus, 2021 m. gegužės 7 d. su Vilniaus Gedimino technikos universitetu (toliau - VGTU) sudarė bendradarbiavimo sutartį dėl VILNIUS TECH neformaliojo ugdymo klasės Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje įsteigimo.  Universitetas įsipareigojo sudaryti sąlygas mokiniams susipažinti su universiteto mokymo baze (laboratorijomis, kompiuterinėmis klasėmis, informacinių technologijų ir sistemų centru, biblioteka) bei dalyvauti paskaitose kartu su studentais, atlikti  laboratorinius darbus VILNIUS TECH fizikos ir chemijos laboratorijose, inžinerinės grafikos bei informacinių sistemų katedrų auditorijose, klausytis VILNIUS TECH dėstytojų skaitomų paskaitų universitete arba gimnazijoje.

Gimnazijoje šioms klasėms vadovauja chemijos mokytoja Rimutė Valentienė. Jai talkina matematikos mokytoja Jolanta Bernienė. Veikla planuojama pagal universiteto teikiamą veiklų pasiūlą, derinama su mokiniais. 2022-2023 m. m. gimnazijoje buvo suformuotos dvi VILNIUS TECH klasės iš  II ir III gimnazijos klasių mokinių. Jose mokėsi 35  II-III gimnazijos klasių mokiniai. 2024 m. vasario 1 d. „Karjeros mugė 2024“ renginio metu Vilniaus Gedimino technikos universiteto VILNIUS TECH stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vyriausioji specialistė Valerija Bernotienė 35 mokiniams iškilmingai įteikė universiteto VILNIUS TECH klasės baigimo pažymėjimus.

Šiais mokslo metais ir vėl suformuotos dvi VILNIUS TECH klasės. Jose mokosi 38 mokiniai, keli iš jų mokosi antrus metus, nes labai patinka vykdomos veiklos.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Mauricienė