Nepaprasta asmenybė

Aldona1Aldona2Knyga simbolizuoja darnią visumą, pažinimą ir visatos išmintį. Vartome mūsų gimnazijos penkių dokumentus, nuotraukas, straipsnius... Aldona Rasimavičienė – nepaprasta asmenybė. Ji visą savo gyvenimą pašventė knygai. Gerbiama Aldona dirbo bibliotekos vedėja ir bibliotekininke nuo jos įkūrimo iki 2001 metų.. Iki pandemijos ji dažnai ateidavo į gimnazijos biblioteką, imdavo knygas, jai čia buvo mielas kiekvienas kampelis, miela kiekviena knyga. Dar ir dabar ji domisi gimnazijos bibliotekos veikla. Prisimenu gerbiamos Aldutės žodžius: „Aš glostyčiau ir glostyčiau knygas...“ Dirbdama ji mylėjo ne tik knygas, bet gimnazistus, mokytojus.
Žaviuosi buvusios bibliotekininkės erudicija, išmintimi ir tolerancija. Ji dažnai mėgsta pasakoti, kaip kūrė mokyklos biblioteką, kaip nešė, vežė iš kaimo bibliotekų knygas, kad turėti turtingą turiniu bibliotekos fondą. Kiek teko bendrauti su gerbiama Aldona, ji niekada neapkalbėjo, neteisė nė vieno žmogaus, gal todėl ją ir vadiname Aldute...
Kas gali būti gražiau už meilę knygoms ir žmonėms? Kas besuskaičiuos, kiek išdalinta pasaulio išminties gimnazistams ir mokytojams... Ir taip tris dešimtmečius. Mums visiems buvo labai gera su Jumis...
R.Kiselytė