Darbo stebėjimo vizitas Portugalijoje

Erasmus+

 

 

darbovizitasportugalijoje (1)      Erasmus + KA1 projekto ,,Tobulėjantys mokytojai - geresnė mokykla“ veiklos įsibėgėja. Darbo stebėjimo vizitų maratoną  pratęsėme spalio 28 - lapkričio 1 dienomis lankydamos ir stebėdamos istorijos, geografijos, ekonomikos, statistikos, anglų bei ispanų kalbų pamokas Portugalijoje, Lisabonos Antonio Damasio vidurinėje mokykloje, kurioje mokosi 1870 mokinių, dirba 200 mokytojų. Darbo stebėjimo vizito tikslas - susipažinti su portugalų švietimo sistema, ugdymo metodų naujovėmis, mokymo(si) pasiekimų vertinimu, įsivertinimu, švietimo inovacijomis ir švietimo vadybos ypatumais.

       Stebėjome 30 pamokų, kuriose išryškėjo pagrindiniai ugdomojo proceso bruožai: neperkrautas ir su mokinių patirtimi susietas ugdymo turinys, mokinių kritinio mąstymo skatinimas, optimalus darbo tempas, sudarytos galimybės giliau išmokti temą, siejant ją su praktika. Pamokos trukmė - 1 val. 30 min. ir tai leidžia neskubant bei nuosekliai įsigilinti į temą ir įtvirtinti įgūdžius. Naujo dalyko ar užduoties mokomasi tik tuomet, kai niekam nekyla klausimų dėl išdėstytos medžiagos. Pamokos pradžioje pateikiamas trumpas pamokos planas arba suformuluojama problema.

       Mokykloje nėra skambučių, jie pakeisti muzika, kuri skamba visų pertraukų metu. Mokyklos erdvės labai didelės, bet jose pasigedome spalvingumo bei suoliukų (mokiniai per pertraukas įsitaiso ant grindų). Klasės erdvios ir didelės, tad mokytojas gali laisvai prieiti prie kiekvieno vaiko.

      Šio projekto vykdymo pabaigoje bus išleistas skaitmeninis metodinis leidinys ,,Modernūs ir kūrybiški mokinių mokymosi pažangos į(si)vertinimo  metodai ir būdai XXI amžiaus Europos mokyklose". Be to, jau generuojame idėjas, kilusias vizito Portugalijos mokykloje metu, kurias panaudosime savo darbe bei pasidalinsime jomis leidinyje.

                 Gimnazijos direktorė D. Guzienė ir  anglų kabos mokytoja I. Laužadienė