Savanorių kapų lankymas

savanoriu kapu lankymas (1)„Tu ilsėkis, brolau, šalia kelio,
Guldęs galvą už laisvę laukų...‘‘

2020 m. spalio 28 d.  Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio I-II klasių mokiniai su  lietuvių kalbos mokytoja Indra Kazulėniene  dalyvavo tradicine tapusioje istorinėje akcijoje „Uždek žvakutę Rokiškio krašto partizanams“, siekdami aplankyti laisvės kovotojų žūties  bei atminimo ženklais pažymėtas istorines vietas. Už laisvę žuvusiųjų kovotojų atminimą mokiniai pagerbė padėję puokšteles ir uždegę žvakutes Gediškių ir Tumasonių kaimo kapinaitėse prie nežinomo kario savanorio kapo.  Maloniai nustebino Gediškių kaimo kapinaitėse  sutikti  Lietuvos gynėjai kariai - Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5 - osios rinktinės  506-osios kuopos kariai, su kuriais jie ir įsiamžino. Toliau maršrutas tęsėsi  prie  paminklinio akmens Rokiškio psichiatrijos ligoninės teritorijoje, kur buvo nužudyti ir palaidoti pokario laisvės kovų dalyviai. Uždegus žvakutes, tarsi šviečiantis žibintas Rokiškio mieste atrodė paminklas tremtiniams „Rūpintojėlis“. Istorikas A.Kazulėnas prie kiekvienos laisvės kovotojų įamžinimo vietos papasakojo mokiniams apie pasipriešinimo kovas, įvykusias pokario metais, ir to meto  jaunimo patriotinį nusiteikimą, kovojant už laisvę. Verta tikėti, jog ši prasminga veikla ir kovotojų už laisvę pavyzdys įkvėps naujiems ir kilniems darbams.

Mokytoja Indra Kazulėnienė