Karjeros ugdymas kitaip

Lapkričio 13 d. II d kl. mokiniai dalyvavo Kultūros paso lėšomis finansuotoje Rokiškio Jaunimo centro edukacijoje „Karjeros ugdymas kitaip“. Aptarę karjerai svarbius dalykus, tokius kaip išsilavinimas, žinios, gebėjimai bei įgūdžiai, mokiniai neformaliojo ugdymo metodų, dailės ir teatro pagalba bandė geriau pažinti save.

Dirbdami nedidelėse grupelėse, mokiniai aptarė įvairių profesijų atstovams kylančius iššūkius, tada individualiai įsivardino bei visiems pristatė savo teigiamas savybes, mėgstamus dalykus, pomėgius ir sau tinkamas profesijas. Galiausiai gimnazistai suvaidino įvairias darbo aplinkos situacijas, diskutavo apie darbo kultūrą, ieškojo problemų sprendimo būdų. Tikimės, kad kitoks ugdymas karjerai ir savojo Aš paieškos palengvins karjeros pasirinkimus ateityje.

Sandra Liugienė

Nuotraukos: Joana Jazdauskaitė ir Sandra Liugienė