Mokslinės minties šventė Bagdoniškyje

bagdoniskyje (1)Gegužės 17 d. Bagdoniškyje vyko Mykolo Romerio universiteto Mokslinės minties šventė, skirta paminėti ir profesoriaus Mykolo Romerio gimtadienį.

Šventę muzikiniu sveikinimu pradėjo Artūro Noviko vadovaujama MRU vokalinė grupė. Muzikinius kūrinius taip pat atliko Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis. Sveikinimo žodį tarė rajono meras Ramūnas Godeliauskas.  MRU Senato pirmininkas prof. dr. Romas Prakapas įteikė MRU Senato Garbės ženklus. Juos gavo prof. dr. Žaneta Simanavičienė ir doc. Alvydas Medalinskas, svariai prisidėję prie paramos Ukrainai. Universiteto bendruomenė įteikė nominacijas studentams už geriausius mokslo darbus.

                Džiugu, kad šventėje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokinės Kotryna Garbauskaitė, Auksė Lapinskaitė, Brigita Dmitrijeva, Eglė Braknytė bei jų mokytoja Jolanta Augulienė. Įdomu pastebėti, kad Eglė pati yra gimusi ir gyvena Bagdoniškyje, taigi jai dalyvavimas šventėje buvo ypatingas. Tiesa, merginos buvo ne tik žiūrovės, jos skaitė buvusių M. Romerio studentų atsiminimus apie profesorių. Po to, išklausiusios  prof. dr. Ievos Deviatnikovaitės pranešimą „Prof. Mykolo Romerio gyvenimo veikla: teisė, politika, studentai, knygos“, aktyviai dalyvavo viktorinoje, kur susižėrė ne vieną prizą.  Šventę vainikavo gimtadienio tortas ir malonūs pašnekesiai. Gavome pasiūlymų ir kitais metais dalyvauti panašiame renginyje.

                                                                 Jolanta Augulienė