Kolegialus mokymasis

kol mokymas (1)Erasmus + projekto “Bendrųjų kompetencijų ugdymas-sėkmingos asmenybės formavimas” dalyvės, gimnazijos mokytojos L.Pernavienė, J.Matiukaitė, V.Misiūnienė, R.Kairelytė- Milaknienė, R.Stanišauskienė, I.Laužadienė, E.Danienė ir J.Adomavičienė pravedė mokymus savo kolegoms pagal ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Bendrųjų kompetencijų svarba besimokančiojo pažangai“.

Vyko keturi moduliai, kurių metu mokytojos pasidalino sukauptomis žiniomis ir praktiniais pavyzdžiais iš kvalifikacijos kėlimo kursų Berlyne, Amsterdame, Tenerifėje, Splite ir Barselonoje. Projekto dalyvės pateikė daug informacijos ir idėjų kaip mokytojai galėtų ugdyti pažinimo, skaitmeninę,  socialinę,emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo ir kitas bendrąsias kompetencijas savo dalyko pamokose ar kitose veiklose su auklėtiniais.

I.Laužadienė, projekto koordinatorė