Stažuotė Liubline

1 (1)Kovo 13-17 dienomis kartu su dar 9 Lietuvos užsienio kalbų mokytojomis teko dalyvauti 5 dienų stažuotėje Lenkijoje, Liublino mieste. Trumpalaikę stažuotę organizavo Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“.

Stažuotės metu lankėmės Liublino miesto mokyklose, stebėjome anglų kalbos pamokas ir jas aptarėme su mokytojais. Sužinojome, jog Lenkijoje mokiniai gali turėti penkias savaitines užsienio kalbos pamokas, o privačioje mokykloje jie yra skirstomi pagal jų kalbos lygį į atskiras grupes.

Liublino savivaldybės mokytojų kvalifikacijos kėlimo centre diskutavome apie Lenkijos ir Lietuvos švietimo sistemas, egzaminus ir pedagogų darbo krūvius. Kultūros, švietimo ir tautinio paveldo centre sužinojome apie mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą Lenkijoje, aptarėme įtraukiojo ugdymo perspektyvas, o Liublino miesto švietimo departamento vadovai papasakojo apie Liublino mokyklų tinklą, mokyklų perspektyvas, mokinių ugdymo(si) ir mokytojų kvalifikacijos kėlimo aktualijas. Marijos Kiuri-Sklodovskos universiteto (UMCS) Filologijos fakultete susitikome su Monika Janicka (Taikomosios kalbotyros katedros germanistikos docente) ir anglų bei ispanų kalbų magistrantėmis ir diskutavome apie mokytojo profesijos dabarties aktualijas ir ateities perspektyvas.

Intensyvios stažuotės metu apsilankėme Liublino Kultūrų susitikimo centre. Čia sužinojome apie centro įkūrimo istoriją ir veiklas, apžiūrėjome kino, teatro, baleto, repeticijų ir konferencijų sales, stebėjomės pastato modernumu, o vakare klausėmės Gruzijos nacionalinio akademinio dainų ir šokių ansamblio „Erisioni“koncerto. Šiek tiek laiko pavyko skirti pažinčiai su istoriniu Liublino senamiesčiu. Visi puikiai prisimename istorines Lietuvos sąsajas su Liublinu. Miesto centre yra Lietuvių aikštė su obelisku unijai atminti. Čia pat stovi teleportalas su Vilniaus geležinkelio stoties aikšte.

Dalyvaudamos stažuotėje mes, anglų kalbos mokytojos, turėjome galimybę dalintis patirtimi ne tik su Lenkijos kolegomis, bet ir tarpusavyje. Tai buvo nuostabi patirtis, įkvepianti naujoms ir prasmingoms veikloms.

Irena Laužadienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė