Išvyka į VGTU

Sausio 26 d. mūsų gimnazijos Vilnius Tech klasės 18 mokinių lankėsi Vilnius Tech universiteto Statybos fakultete.

Mokiniai   išklausė pristatymą apie geotechnikos specializaciją, daug sužinojo, kur galima dirbti baigus šią specialybę. Gimnazistai turėjo galimybę apžiūrėti  įvairius mineralus ir uolienas, stebėjo bandymus apie grunto paruošimą ir sustiprinimą geotinklais. Nemažai laiko praleido universiteto fizikos laboratorijoje, kur grupelėmis atliko įvairius laboratorinius darbus.

 

Jolanta Bernienė