Tarptautinis aplinkosauginis projektas „MOST“

most  Lapkričio-sausio mėnesiais mūsų gimnazijos Senųjų rūmų padalinio II-III klasių mokinių komanda ir mokytojos R. Stanišauskienė, V.Dagytė, V. Stalionienė, bibliotekininkė R. Velutienė, sveikatos specialistė G. Morkūnienė įsijungė į tarptautinį aplinkosauginį projektą „MOST“. Šis projektas skatina mokyklos ir jos bendruomenės narių glaudų sąveikavimą gamtos mokslų ugdyme ir moksliniuose tyrimuose, pabrėžiant skaitmeninių technologijų taikomumą ir naudą. Projekto tema - ,,Elektros energijos ir vandens išteklių taupymas“.

Projekto dalyviai iškėlė tyrimo uždavinį išsiaiškinti, kaip mūsų bendruomenė taupo elektros energijos ir vandens išteklius? Projekto dalyviai atliko  šias veiklas: bendruomenės narių apklausą apie elektros energijos ir vandens išteklių taupymą (į anketą atsakė 130 respondentų), šia tema sukurta komiksai ir filmukas.

R.Stanišauskienė