Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursas

Tęsdama Nacionalinio egzaminų centro pradėtą tradiciją, Nacionalinė švietimo agentūra 2020 m. sausio 31 – vasario 5 d. organizavo Nacionalinį kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkursą. Šis konkursas yra Nacionalinio egzaminų centro anksčiau organizuotų nacionalinių matematinio ir gamtamokslio raštingumo (8-10 kl.) bei loginio mąstymo ir problemų sprendimo (3-4 kl.) konkursų tęsinys. Jo tikslas – mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas.

74 mūsų gimnazijos I-II klasių mokiniai sausio 31 d. taip pat dalyvavo rengiamame konkurse. Jis buvo vykdomas visuose abiejų padalinių informacinių technologijų kabinetuose. Užduotims atlikti nereikėjo specialių žinių, jomis siekiama ugdyti labai svarbius tolesniam mokymuisi ir gyvenimui XXI a. mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, taip pat gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias. Ir nors nebuvo lengva, be to, trukdė atsiradusios techninės problemos, mokiniai sėkmingai išbandė savo galimybes spręsti neįprastas, bet labai svarbias logines užduotis.

J.Juodinytė