Padėka

Romuvos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja rėmėjams už tai, kad turėjome gražią šventę!