Pilietiškumo pamoka

1 (1)Geriausios pilietiškumo pamokos, kada patys mokiniai įsitraukia ir pradeda veiklas.

Skaityti daugiau ...

Karjeros planavimas kitaip

1 (1)Pilietiškumas apima daugybę įsipareigojimų, kuriuos galėtų atlikti pilietiškas žmogus: būti geru savo pasirinktos profesijos atstovu, būti aktyviu per rinkimus, įsitraukti į pilietines akcijas, gerbti įstatymus.

Karjeros ugdymas - neatsiejama šių dienų aktualija. Dažnai jaunuoliams sunku apsispręsti, kokį ateities kelią pasirinkti, kokių gebėjimų reikia pasirenkant vieną ar kitą profesiją, kokie iššūkiai laukia pasirinktame karjeros kelyje. Sudėtinga planuoti karjerą, kai gerai nepažįsti savęs.

Skaityti daugiau ...

Mokytis ir mokyti mylėti

1 (3)Nuo 2018 m. lapkričio mėnesio gimnazija bendradarbiavo su vadybos ir švietimo konsultantu dr. Aurimu M. Juozaičiu. Bendradarbiavimas prasidėjo, kai prieš penkerius metus gimnazijos pedagogai buvo pakviesti dalyvauti projekte „Geras mokymasis geroje mokykloje“ (GMGM). Projekte dalyvavo 10 Lietuvos mokyklų. Gimnazijoje buvo suburta GMGM komanda. Kiekvienas komandos narys kėlėsi savo profesinio tobulėjimo tikslus, juos siejo su gimnazijos tikslais, numatė veiklas ir būdus tiems tikslams pasiekti. Kiekvienas komandos narys turėjo mokymosi draugą, su juo praktikavo pokalbio metodą, kurio metu pašnekovas pats turėjo atrasti sprendimo kelius „atsineštai“ problemai.  Gimnazijos pedagogai vyko į kitas projekte dalyvaujančias mokyklas, diskutavo, dalinosi patirtimis ir visuomet sulaukdavo dr. A. M. Juozaičio išmintingų ir  dalykiškų patarimų. „Turime ne tai, ką kuriame, bet tai, kaip kuriame“,- šie žodžiai lydėjo komandą ir sutelkė bendroms veikloms. Projektas „Geras mokymasis geroje mokykloje“ tęsėsi 3 metus.

Skaityti daugiau ...

Svajonės

1 (4)Prabėgo spalis – tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Jo devizas: ,,Mokyklos biblioteka – vieta, kur skleidžiasi kūrybiškumas ir vaizduotė“. Apibendriname rezultatus. Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykloje buvo vykdoma programa ,,Iš knygų rietuvės“. Jos dalyviai I gimnazijos klasių moksleiviai. Kūrybiškumo čia netrūko. Per tikybos pamokas su mokytoja Diana Černiuviene, gimnazistai įsijautė į įvairių specialistų vaidmenį, mokėsi suprasti poezijos tekstus, jų unikalumą, kalbos grožį, gilino garsinio skaitymo įgūdžius. Įdomiausia buvo tai, kad jie pasirinko bet kokį vieno stulpelio poezijos tekstą. Jį skaitė, analizavo, kokį mato vaizdą, spalvą, kokį jaučia skonį ir kvapą. Gimnazijos skaitykloje kalbėjo būsimieji prezidentai, merai, teisininkai, vadybininkai, nuomonės formuotojai, stilistai, mokslininkai, rašytojai, žurnalistai, dvasininkai, mokytojai, bibliotekininkai...

Skaityti daugiau ...

Pilietiškumo ir kraštotyros akcentai

1 (1)Šiandien mus valdo gausus informacijos srautas. Reikia turėti įgūdžių ir gebėjimų, kad atsirinkti pačią geriausią informaciją. Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykloje organizuota nemažai vaizdinių ir garsinių priemonių, kurios ugdo asmenybes, praplečia gimnazistų kultūrinį akiratį, skatina daugiau domėtis krašto kultūra ir istorija. Į mūsų gimnaziją iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos moksleiviai ateina į I gimnazijos klasę. Per pilietiškumo pagrindų pamokas, kartu su mokytojomis Margarita Zadorožniene ir Danguole Ščiupliene, kalbėjome apie Rokiškio krašto asmenybes, įstaigas, kurioms suteikti įžymių žmonių vardai, leidinius, kuriuose publikuojama informacija apie Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnaziją. Gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykloje buvo parengtos spaudinių parodos: ,,Jis mėgo fantastinę literatūrą...“ (Pedagogo, gimnazijos direktoriaus Gedimino Matiekaus atminimui) ir ,,Rokiškio krašto teatro legenda“ (Lietuvos kino ir teatro aktorei Vaivai Mainelytei –75). Informacijos vartotojams pristatytas Rokiškio krašto kultūros žurnalas ,,Prie Nemunėlio“. Jame spausdinama šios publikacijos autorės esė apie šviesios atminties direktorių Gediminą Matiekų ,,Vadovas buvo kūrėjas, o ne griovėjas“.

Skaityti daugiau ...

Daugiau straipsnių...