Douzelage

Šių metų gegužės 16-19 dienomis į Asikkala, Suomijoje, suvažiavo beveik visų ES šalių mažųjų miestų delegacijos. Tarptautinės miestų vienijimosi organizacijos Douzelage nariai susirinko kasmetiniam susitikimui. Douzelage tikslas - pristatyti Europą, padėti žmonėms atrasti jų europietišką identitetą, užmegzti ryšius su įvairiais žmonėmis iš ES šalių.

Susitikimo metu buvo aptarta Jungtinių Tautų darnaus vystymosi iki 2030-ųjų metų darbotvarkė: kaip mes asmeniškai ir kaip mūsų miestas susiduria su skurdu, tarša, kaip galime prisidėti prie šių problemų sprendimo, išrinkta nauja Jaunimo Taryba. Galėjome pabendrauti su žmonėmis įvairiose aplinkose - nuo nuotykių parko iki banketo. Toks bendravimas yra labai naudingas, nes atsiranda galimybė užmegzti naujas pažintis. Pavyzdžiui, galėjome naujajam organizacijos Jaunimo Tarybos prezidentui padėti pereiti kliūtį, o su vienu Olandijos delegatu aptarti šiuolaikinę muziką.

Manome, kad šie susitikimai, narystė Douzelage yra nepaprastai naudingi Rokiškiui. Douzelage suteikia galimybę rajono savivaldybės atstovams, mokytojams, moksleiviams tobulėti, įsitraukti į savo miesto bei visos Europos Sąjungos jaunimo politiką, o vykdant projektą ir įgyvendinus mūsų delegacijos tikslą, 2024 (ar 2025) metų susirinkimą organizuoti Rokiškyje,į ugdančias veiklas būtų galima įtraukti ir didesnę visuomenės dalį.

Visas Douzelage susitikimas buvo išskirstytas į tris atskirus susitikimus: jaunimo, edukatorių ir savivaldos. Kiekviena grupė turėjo atskiras darbotvarkes, tačiau organizuoti ir bendri susitikimai, kur buvo aptariami darbų rezultatai.

Jaunimas dalyvavo dirbtuvėse, kurių temą galėjo pasirinkti iš anksto. Uršulė dalyvavo kultūrinio paveldo, o Paulius ir Ąžuolas komunikacijos dirbtuvėse. Dirbtuvių metu moksleiviai susipažino su kultūrinio Asikkala miesto paveldo saugomais objektais, aptarė, ar jie aktualūs jų šalyse. Suomijos moksleiviai, kartu dalyvavę veikloje, pasirūpino, kad atvykėliai galėtų paragauti suomiško maisto ir išmoktų bent kelias frazes vietine kalba. Po dirbtuvių dalyviai turėjo parengti pristatymą edukatorių ir savivaldos susirinkimų atstovams. Kita labai svarbi veikla buvo save palaikančio ekologiško miesto kūrimas, nes būtent apie šias problemas kalbama JT darbotvarkėje. Vėliau jaunuoliai kartu aptarė savo idėjas.

„Visgi, svarbiausia buvo ne veiklos, nors jos ir buvo tikrai turiningos. Svarbiausia buvo užmegztos naujos draugystės ir pažintos kitos kultūros, nes būtent tai padeda mums siekti solidarumo Europoje, kurio vis pradeda trūkti. Douzelage tikrai padeda suvienyti įvairovę,” - apie susitikimą atsiliepia Uršulė, Paulius, Ąžuolas.

D.Macijauskienė