Kitokia anglų kalbos pamoka

anglukpamoka (1)anglukpamoka (2)Kitokia anglų kalbos pamoka Sausio 17 dieną ,,Romuvos“ padalinyje 1-3-ių grupių dvyliktokams anglų kalbos pamoką vedė JAV ambasados Kultūros atašė Meghan Luckett. Pamokos tema - ,,Amerikiečių šventės bei tradicijos“.

Viešnia informacijos pateikimui pasirinko viktoriną, kurios metu, nurodžiusi klausimą, prašė mokinius pasirinkti, jų manymu, teisingą atsakymą ir atsistoti dešinėje (variantas A), viduryje (B) arba kairėje ( C). Kiekvienas atsakymas buvo iliustruotas kruopščiai parinktu video. Be įdomios informacijos, visi - ir mokytojos, ir mokiniai - mėgavosi Meghan amerikietiška anglų kalbos tartimi, šmaikštumu ir pozityvumu. Po pamokos ji pagyrė mūsų dvyliktokus už kultūringą elgesį bei geras anglų kalbos žinias, nes mokiniai, žiūrėdami video ir klausydami amerikiečių greitakalbės, emocingai reagavo į humorą.

Anglų kalbos mokytoja Irena Laužadienė