Metodinė išvyka

Turiningas gimnazijos mokytojų mokslo metų užbaigimas

1Birželio 25 d. grupė Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokytojų leidosi į metodinę išvyką. Diena prasidėjo pažintimi su Vilniaus rajono Balsių progimnazija. Mokykla susideda iš trijų korpusų, kurie talpina virš 1400 mokinių. Tai gana nauja, moderni ir funkcionali skandinaviško tipo mokykla su daug erdvių. Šios mokyklos anglų kalbos mokytoja A. Antulienė ir lietuvių kalbos mokytoja G. Vaišnoraitė pravedė seminarą „Universalaus dizaino mokymuisi taikymas siekiant sėkmingo įtraukiojo ugdymo". Mokytojams labai aktualu sukaupti daugiau žinių ir praktinių patarimų sėkmingam, nuo rugsėjo startuojančiam įtraukiajam ugdymui. Lektorės dalinosi patirtimi iš jų mokykloje įgyvendinto projekto. Jos akcentavo, kad įtraukiajame ugdyme labai svarbu mokomąją medžiagą pateikti skirtingomis formomis, kad mokiniai galėtų pasirinkti jiems priimtiniausią. Formų įvairovė yra svarbi ir išmokimo pademonstravime pagal numatytus ir aptartus vertinimo kriterijus turiniui. 

                        Vėliau vyko „Ugdymo meistrų“ lektoriaus L. Benevičiaus mokymai „Kaip sustiprinti komandinę dvasią ir gerinti mikroklimatą mokykloje". Nuo rugsėjo visi Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos mokytojai ir mokiniai dirbs ir mokysis viename pastate. Koks yra ir koks bus mikroklimatas gimnazijoje, priklauso nuo mūsų pačių, čia dirbančiųjų ir besimokančiųjų, ar mes esame bendruomeniški ir dirbame kaip viena komanda, priimdami kitokį kaip vertybę. Anot lektoriaus, „visos mūsų problemos yra tarp kairės ir dešinės ausų“. Labai svarbu yra įsiklausyti į kitus ir stengtis suprasti, o ne teisti ir vertinti. Kiekvienam žmogui daugiau ar mažiau yra būdingos dvi iš keturių stichijų arba jų derinys: vanduo (lankstumas), oras (laisvė), ugnis (tikslingumas) ir žemė (tvarka).

Popietė buvo skirta ekskursijai po Valdovų rūmus ir senamiestį. Išvykos dalyviai džiaugėsi turiningai ir prasmingai praleistu laiku su savo kolegoms. Tikimasi, kad išgirstos naujos patirtys ir idėjos atras savo vietą kitų mokslo metų veiklose ir darbuose.

                                         Irena Laužadienė,
                                         Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė