Nuo idėjos iki rezultato

KonferencijaRokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos I-II klasių mokinių projektinių veiklų pristatymo konferencija „Nuo idėjos iki rezultato“
Mokinių kompetencijos gimnazijoje ugdomos dalykų turiniu, ugdymą organizuojant  ne vien pamokine, bet ir kitomis formomis, planuojant bendradarbiavimą su neformaliojo švietimo mokyklomis, universitetais ir kitomis institucijomis, mokymąsi ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse ir kt.). Jau eilę metų gimnazijoje organizuojama I- II gimnazijos klasės mokiniui privaloma į dalykus integruota ilgalaikė projektinė veikla. Kiekvienas mokinys mokslo metų pradžioje renkasi ugdymo dalyką ir lapkričio – balandžio mėnesiais atlieka projektinį darbą. Gegužės mėnesį vyksta projektinių veiklų pristatymai.

Dalyko pamokų metu mokiniai savo projektinę veiklą pristato mokytojui, klasės /grupės draugams.  Vyksta aptarimai, mokiniai įvertinami.  Kiekviena metodinė grupė atrenka  2-3 projektus, kurie pristatomi konferencijoje. Šiais metais birželio 4 d. Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijoje trečiąsyk vyko I-II klasių mokinių ilgalaikių projektinių veiklų pristatymo konferencija „Nuo idėjos iki rezultato“. Šįmet buvo pristatyta 15 projektų: ,,Pažinkime Rokiškio krašto kūrėjus“, ,,Ką galėčiau ir turėčiau veikti po pamokų“, ,,Matematika gyvenime“, ,,Maitinkimės sveikiau“, „Žalioji odisėja. Eko produktas“, „Ką mena Rokiškio senųjų žydų kapinių antkapiai?“ ir kiti.  Mokiniai ugdėsi pažinimo, kūrybiškumo, komunikavimo, skaitmeninę, socialinę  ir  emocinę kompetencijas, kritinį mąstymą, sustiprino kolegialaus bendradarbiavimo, darbo grupėje įgūdžius, mokėsi imti interviu, rinko ir sistemino informaciją. Konferencijoje pristatyti projektai buvo brandūs, įvairiapusiai ir įdomūs. Mokiniai galėjo vieni iš kitų pasimokyti.

Džiaugiamės visais pranešimais ir sėkmingais projektais. Už nuotraukas dėkojame   II d klasės mokinei  Gabrielei Galvelytei.

Konferencijos medžiaga ...:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Mauricienė