Gimnazistai renka ir sistemina kraštotyros informaciją

1 (1)1 (2)Rokiškio kraštas, jo žmonės, įvykiai, reiškiniai... Kiek mums visa tai brangu? Analizuoju, iš ko sėmiausi kraštotyros informacijos? Darbe valdau didelius lobius informacijos, bet mano gyvenime svarbią vietą užima žmonės. Tai kultūrininkai, istorikai, kraštotyrininkai. Iš jų sėmiausi kraštotyros žinių. Galiu išvardinti daug žmonių, kuriems kraštotyros informacija yra ir buvo svarbi. Tai Petras Blaževičius, šviesios atminties Gediminas Matiekus, Zita Jodeikienė, Alicija Matiukienė, Rita Viskaitienė, Audronė Tupalskienė, Venantas Mačiekus ir daugelis kitų.

Šiandien savyje sukauptą informaciją galiu perduoti kitiems. Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos Gedimino Matiekaus skaitykloje didelis dėmesys skiriamas kraštotyrai. I c klasės gimnazistas Nojus Ivanauskas rinko ir sistemino informaciją apie šviesios atminties žurnalistą, redaktorių Algį Juozą Kustą. Jis spaudoje daugiausia rašė visuomenės gyvenimo, kultūros ir politikos temomis. Šiandien sukanka penki metai, kai mirė žurnalistas A. J. Kusta.

I c klasės gimnazistas Matas Tarvydavičius rinko medžiagą apie skulptorių Albertą Žuklį. Gegužės 21 d. sukaks 85 metai, kai gimė poetas, žurnalistas, spaudos darbuotojas Rimgaudas Valentinas Graibus. Apie kraštietį poetą informaciją rinko ir sistemino III b klasės gimnazistė Goda Baltrukėnaitė ir Nojus Ivanauskas.

Šių metų pavasaris turtingas ne tik kraštiečių jubiliejais. Apie vieną garsiausių pasaulio dramaturgų, rašytoją Viljamą Šekspyrą rinko informaciją I c gimnazistė Indrė Matulytė, apie prozininką, publicistą, žurnalistą Laimoną Tapiną – Goda Baltrukėnaitė.

Pavasario žydėjimas prasmingą gyvenimo sukaktį padovanojo poetei, dramaturgei Dovilei Zelčiūtėi. Apie šią asmenybę skaitė ir rinko informaciją I c klasės gimnazistė Rugilė Strumskytė ir Matas Tarvydavičius. Džiaugiuosi ir dėkoju Matui už šiltą ir nuoširdų pokalbį apie poetę, dramaturgę D. Zelčiūtę.

Bibliotekininkė Reda Kiselytė