KNYGA MŪSŲ PASAULYJE

Reda skaityklojeRūta skaityklojeKovo 7 d. vyko nuotolinė respublikinė metodinė- praktinė mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų skaitymo skatinimo konferencija ,,KNYGA MŪSŲ PASAULYJE“ (Zoom platformoje). Konferenciją organizavo Kauno Martyno Mažvydo progimnazija, Kauno švietimo inovacijų centras, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinys Vaikų literatūros muziejus, Palaimintojo J. Matulaičio vaikų gerovės klubas ,,Centriukas“. Renginio tikslas – populiarinti moksleiviams knygų skaitymą, ugdyti kūrybišką kultūros vertybių supratimą, ugdyti atradimų ir interpretacijos džiaugsmą.

Konferencijos dalyviai moksleiviai dirbo grupėse, iliustravo pasirinktus Kristijono Donelaičio, Juozo Tumo- Vaižganto, Jono Biliūno, Salomėjos Nėries ir kitų autorių kūrybą, kūrė eilėraščius, eksperimentavo su Dirbtiniu Intelektu (DI), gamino knygos viršelį, kūrė knygos reklamą vaizdu. Suaugusiųjų grupės atstovės skaitė pranešimus, dalinosi gerąja patirtimi.

Nuotoliniu būdu konferencijoje dalyvavo gimnazijos bibliotekininkės Reda Kiselytė ir Rūta Vilutienė. R. Kiselytė skaitė pranešimą ,,Ką šiandien pasakytų Juozas Tumas- Vaižgantas?“.

Skaitydamas paskaitas studentams, Juozas Tumas- Vaižgantas yra sakęs: ,,... o man visi geri, ir visus myliu, bile tik dirbtų ir tarnautų Lietuvos pažangai. Ar žydas, ar liuteronas – man vis tasia, kai matau, kad jis padorus žmogus...“

Tokiais ir būkime!

                                Reda Kiselytė