Išvyka į Kauną

okiškio Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos eksperimentinių I – II lygio klasių V-as susitikimas  VDU Žemės ūkio akademijoje  -  projekto uždarymas

1 (1)Gimnazistai gegužės 10 d. lankėsi VDU Žemės ūkio akademijoje. Mokiniai dalyvavo II-o lygio inžinerinės klasės ir gamtos mokslų projektinių darbų pristatyme. Šiame renginyje dalyvavo 9-ių Lietuvos rajonų sumanūs moksleiviai. Romuvos padalinio gimnazistas Karolis Folkus paruošė ir pristatė projektinį darbą ,,Žolės džiovinimas“. I-o lygio dalyviai turėjo galimybę išklausyti visus projektų pristatymus ir išgirsti garbių profesorių, docentų pastabas, klausimus, pagyrimus.

Skaityti daugiau ...

Akademiko Jono Janickio konkursas

28-tą kartą KTU Cheminės technologijos fakultetas organizavo „Akademiko Jono Janickio chemijos konkursą“, skirtą visos Lietuvos 8-12 klasių moksleiviams, kurie domisi chemijos dalyku. Šiame konkurse sėkmingai dalyvavo mūsų gimnazijos IIa klsės mokinys Šarūnas Vitonis (mokyt. Danutė Ramanausakienė).

Gimnazistai renka ir sistemina kraštotyros informaciją

1 (1)1 (2)Rokiškio kraštas, jo žmonės, įvykiai, reiškiniai... Kiek mums visa tai brangu? Analizuoju, iš ko sėmiausi kraštotyros informacijos? Darbe valdau didelius lobius informacijos, bet mano gyvenime svarbią vietą užima žmonės. Tai kultūrininkai, istorikai, kraštotyrininkai. Iš jų sėmiausi kraštotyros žinių. Galiu išvardinti daug žmonių, kuriems kraštotyros informacija yra ir buvo svarbi. Tai Petras Blaževičius, šviesios atminties Gediminas Matiekus, Zita Jodeikienė, Alicija Matiukienė, Rita Viskaitienė, Audronė Tupalskienė, Venantas Mačiekus ir daugelis kitų.

Skaityti daugiau ...

Konkurso laureatė

diplomas KamileiSveikiname Kamilę Vasiliauskaitę, Ib klasės mokinę, tapusią respublikinio ekologinio fotografijų konkurso "Žemės mintys" laureate.

Skaityti daugiau ...

Mama šoku tau

Daugiau straipsnių...