• Pradžia
  • Pasiekimai
  • Emilija Trumpaitė – Lietuvos mokinių respublikinės astronomijos olimpiados prizininkė

Emilija Trumpaitė – Lietuvos mokinių respublikinės astronomijos olimpiados prizininkė

18-osios Lietuvos mokinių astronomijos (LAO) olimpiados baigiamasis etapas vyko balandžio 23–24 d. nuotoliniu būdu. LAO baigiamojo etapo dalyviams – 6–8 klasių mokiniams – šešių uždavinių sąlygos buvo išsiųstos elektroniniu būdu. Uždavinių sprendimui buvo skirtas 3 val., kurioms baigiantis sprendimų kopijos turėjo būti išsiųstos elektroniniu paštu uždavinių ekspertams. 9–12 klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje Estijos mokinių astronomijos atviroje olimpiadoje, kuri vyko balandžio 23 d. Šioje nuotolinėje olimpiadoje, kurią estai organizavo pirmą kartą, galėjo dalyvauti įvairių pasaulio šalių mokiniai. Todėl dalyvių skaičius buvo įspūdingas – per 700. Uždaviniai buvo sprendžiami prisijungus prie Estijos olimpiadų tinklalapio. Per pirmąją sprendimų valandą mokiniai turėjo išspręsti tris trumpus (paprastesnius) uždavinius, o per kitas tris valandas – keturis ilgus (sudėtingesnius) uždavinius. Nuotolinės olimpiados dalyviai susidūrė ir su problemomis – dėl tinklo apkrovos trūkinėjo ryšys,  ne visiems pavyko prisijungti, nesisekė įkelti uždavinių sprendimų.

Kitos problemos buvo susijusios ne su ryšio nesklandumais, o su dalyvių atidumu ir kruopštumu. Dalyviai atidžiai neskaitė instrukcijos, kuri buvo išplatinta dar prieš prasidedant olimpiadai, ir kurioje buvo nurodyta, kaip registruotis ir kaip įrašinėti atsakymus į klausimus. Dalis dalyvių registruodamiesi įrašė tik vardus, bet pamiršo pavardes, dėl to nebuvo užregistruoti kaip dalyviai iš Lietuvos. Nemažai dalyvių įrašydami atsakymus nesilaikė nurodyto formato, todėl automatinė tikrinimo sistema šiuos atsakymus fiksavo kaip klaidingus. Ant įkeltų atsakymų lapų kopijų nebuvo jokių identifikacinių įrašų (dalyvio pavardės, uždavinio nr. ir kt.). 

Įvertinus nuotolinės astronomijos olimpiados uždavinių sprendimo rezultatus buvo nustatyti Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados baigiamojo etapo nugalėtojai. Geriausiai olimpiados uždavinius sprendusieji mokiniai turės galimybę atstovauti Lietuvai 14-ojoje tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje, kuri planuojama Kolumbijoje rugsėjo 13–22 d., ir 25-ojoje tarptautinėje astronomijos olimpiadoje, kuri planuojama Italijoje spalio mėnesį.

Mūsų gimnazijos III d klasės mokinė Emilija Trumpaitė (fizikos mokytoja Rasa Pranckūnienė) tapo prizininke, apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomu.  18-osios Lietuvos mokinių astronomijos olimpiados vertinimo komisija kandidatais į 14-ąją tarptautinę astronomijos ir astrofizikos olimpiadą, kuri vyks Kolumbijoje rugsėjo 13–22 d.,siūlo Igną Mačiulį (Vilniaus licėjus, 12 klasė, LMNŠC astronomijos būrelis), Vaivą Pilkauskaitę (VšĮ Kauno technologijos universiteto gimnazija, 12 klasė), Vykintą Valužį ( Vilniaus Žirmūnų gimnazija, 12 klasė), Justiną Turčak (Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, 11 klasė, Šiaulių jaunųjų technikų centro astrofizikų būrelis), Emiliją Trumpaitę, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija, 11 klasė. Sveikiname Emiliją ir linkime jai užsispyrimo ir ryžto, ruošiantis tarptautinei olimpiadai.

R.Pranckūnienė, R.Mauricienė