Rajono matematikos mokytojų metodinė diena

KK projekto logoimage description

 

 

mat kkRugpjūčio 29 d. mūsų gimnazijoje vyko ilgalaikės programos „Kolegialūs ir kūrybiški ugdymo proceso iššūkių sprendimo būdai“ modulio „Sėkmingi matematikos patyriminio, paveikaus, integralaus ir probleminio ugdymo šiuolaikiškoje aplinkoje pavyzdžiai įgyvendinant KK projektą“ pristatymas.

Gimnazijos matematikos mokytojos dalinosi savo darbo patirtimi įgyvendinant KK projektą ir pristatė savo sėkmės pavyzdžius gausiai susirinkusiems rajono matematikams. Taip pat buvo aptarti praėjusių metų matematikos PUPP ir VBE rezultatai bei visų laukiantys iššūkiai šiais mokslo metais.

Jolanta Makutėnienė