Šviesių žmonių šviesios mintys apie šviesią asmenybę

                     Vartau ,,Simbolinių reikšmių žodyną“. Žodis ,,šviesa“ reiškia nematerialumo, sielos, dieviškumo, gyvenimo, gėrio ir laimės prasmę. Ši reikšmė pasitvirtina ne tik rašytiniame šaltinyje, bet ir realybėje. Tad apie viską iš eilės...
Šeštadienį viešėdama Vilniuje labai daug galvojau apie šviesą visomis prasmėmis. Kalbant su žurnalistu, rašytoju Jonu Laurinavičiumi, pasidžiaugiau, kad Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos ,,Romuvos“ padalinio skaityklai suteiktas šviesios atminties direktoriaus Gedimino Matiekaus vardas, atidengta atminimo lentelė. Gerbiamas Jonas patylėjo ir pasakė: ,,Prisimenu susitikimą gimnazijos skaitykloje su direktoriumi ir iš jo veido sklindančią šviesą...“
Gražus bendravimas užsimezgė su fotomenininku Ignu Venslavičiumi, kuris gimnazijoje lankėsi ne kartą. Su juo irgi prisiminėme direktorių. Menininkas Ignas rašo: ,, Labai džiugu dėl skaityklos vardo. Šviesaus žmogaus vardas šviesiai vietai...“
O ne kartą gimnazijoje viešėjęs kunigas, poetas Justas Jasėnas ką tik parašė:,, Direktorius tai buvo Žmogus. Jis buvo ryški žvaigždė...“
Gyvenimas greitais žingsniais bėga pirmyn, niekas nepajėgs užtemdyti šviesos, niekas neužgesins žvaigždės...
Nuotr. iš gimnazijos bibliotekos archyvo. Akimirkos iš susitikimų su kunigu, poetu Justu Jasėnu ir žurnalistu, rašytoju Jonu Laurinavičiumi.
Informacija apie šviesios atminties direktoriaus Gedimino Matiekaus vardo suteikimą Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos skaityklai:
R.Kiselytė