Gera prisiminti todėl, kad buvo gera ...

zodynasGimnazijos skaitykloje išsirutuliojo šiltas ir nuoširdus pokalbis su rusų kalbos mokytoja Valerija Misiūniene. Mokytoja Valerija atgaivino kelių dešimtmečių prisiminimų kerteles... Ji prisiminė rusų kalbą dėsčiusias mokytojas. Buvo vienas ir vyras. Tai mokytojas Vytautas Stundys. Mokytojas Mirapiją Kvartūnienę, Tamarą Kiseliovą, Aksiniją Janonienę, Dunią Jurėnienę, Joaną Rasimavičienę prisimena tik geru žodžiu, joms dėkoja už kartu praleistus metus mokykloje, už gerosios patirties sklaidą.
M. Kvartūnienės paveikslas neišdilo iš Valerijos atminties iki šių dienų. ,,Tai buvo šilta, motiniška asmenybė, visada su šypsena veide“, – pasakojo Valerija.
Kai V. Misiūnienė pradėjo dirbti mokykloje, tuomet buvo aktyvus internacionalinis darbas. M. Kvartūnienė vadovavo internacionaliniam klubui ,,Draugystės žiedai“, bendradarbiavo su Vokietijos miestų mokyklomis.
V. Misiūnienė prisiminė ir T. Kiseliovą. Ji buvusi jaunų specialistų globėja, iš išorės griežta, reikli, o viduje labai šilta asmenybė.
Ilgiausiai teko dirbti su A. Janoniene. Tai buvo atsakinga, pareiginga asmenybė. Mokytoja Valerija prisiminė ir šviesios atminties direktorių Gediminą Matiekų. Kaip vadovas jis turėjo nedaug rusų k. pamokų, bet dirbdavo prie kompiuterio, kas kitiems mokytojams dar tuomet buvo naujiena.
Dabar V. Misiūnienė dirba su kolegėmis Violeta Voguliene ir Natalija Liugienė.
Atgaiviname prisiminimų kerteles... Mokykla. Čia prabėgo kelių kartų gyvenimai. Įdomiausia tai, kad buvę mokiniai sako, kad ši mokytoja, auklėtoja buvo mano mamos, mano tėčio auklėtoja, mokytoja... Svarbiausia, kad tarp žmonių išliko šilti ir nuoširdūs bendravimo saitai, o ir išėjusius gera prisiminti vien jau todėl, kad su jais buvo gera..
Auklėtoją A. Janonienę prisiminė buvusi mokinė Brigita Valiulė. Ji ir pasidalino šiltais prisiminimais: ,,Auklėtoja A. Janonienė įstrigo atmintyje kaip labai kantri, nuoširdi ir turinti gerą humoro jausmą. Pamokose buvo tiksli ir kruopšti, atsakingai žiūrėjo į savo darbą. Net ir turėdama didelę patirtį visada į savo profesiją žiūrėdavo atsakingai. Labai mylėjo savo mokinius, stengdavosi dėl jų, rūpindavosi kaip savais vaikais, net ir nebeturėdama tiek jėgų organizuodavo šventes, skatindavo vaikus jose dalyvauti. Mėgdavo pajuokauti, pralinksmindavo net ir mažiausius“.
Taip ir atgaiviname prisiminimų kerteles. Gera prisiminti todėl, kad buvo gera...
Reda Kiselytė