Mokytojos Janinos Tarvydienės portretas. Matematinis ir žmogiškasis

JaninaPiešiu matematikos mokytojos Janinos Tarvydienės portretą. Kažkada ji moksleivius mokė ieškoti tikimybių savybių, atimti ir sudėti vektorius, spręsti lygtis su kvadratinėmis šaknimis, su sinusais ir kosinusais, su tangentais ir kotangentais, į jaunas moksleivių galvas diegė geometrijos pradmenis ir dar daug kitokių matematikos subtilybių... Chemijos mokytoja Danutė Ramanauskienė labai gerai prisimena mokytojos J.Tarvydienės mintį: ,,Matematiką reikia puoselėti kaip duoną !”
Tai jau praeitis, keitėsi laidos, vis kitokį ir kitokį garderobą apsirėdydavo švietimo sistema. Tik žmonės kantriai ėjo savo pasirinktu keliu, nepaisydami absurdiškų nurodymų, santvarkos kaitų. Džiugu, kad šiandien mūsų gimnazijoje yra žmonių, kurie pasirinko matematikos mokytojos specialybę. Mokytoja J.Tarvydienė buvo geras pavyzdys.
Iš prisiminimų nutapytas ir kitas paveikslas. Žmogiškasis... Mokytoją, auklėtoją šiltai ir nuoširdžiai prisimena jos buvusi auklėtinė, dabar jau Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos matematikos mokytoja Laima Karkaitė. Ji dalinasi prisiminimais: ,,Auklėtoja J.Tarvydienė žinojo, kad noriu tapti matematikos mokytoja. Ji pati man ir dėstė matematiką. Auklėtoja dėjo pastangas, kad aš ( baigusi 10 kl.) gaučiau kelialapį į Lietuvos matematikos stovyklą ,,Hiperbolė“, kuri vykdavo Vilniaus universitete. Auklėtoja moksleivius skatino pažinti mokslo sritis, kurių dar nesame išbandę, ji ragino nebijoti rizikuoti. Prisimenu dar vieną epizodą prieš šimtadienį. Nepavykdavo man gražiai piešti, bet auklėtoja davė užduotį – nupiešti šimtadienio skelbimą. Ji mus, net auklėjo pagal matematines teorijas. Tad ir skelbimo piešimas buvo su pedagogine potekste, kad jeigu nemoki, turi ieškoti kelių problemai išspręsti.
Kaip matematikos mokytoja buvo puiki! Tuo laikotarpiu jau buvo diferencijuojamos užduotys, nes klasėje buvo labai gabių mokinių.
Kaip klasės vadovė, ji pažinojo kiekvieną mokinį, žinojo jo problemas ir padėdavo jas išspręsti. Kai dabar susitinku savo buvusią auklėtoją, ji pasiteirauja, kaip sekasi darbe, pasiteirauja apie šeimą, nes jai labai svarbūs jos buvusių auklėtinių likimai. Auklėtoja J.Tarvydienė dalyvauja mūsų laidos susitikimuose, per kuriuos ir dabar duoda patarimų mūsų dabartinėms problemoms spręsti. Toks mano auklėtojos žmogiškasis portretas!“
Vienas žmogus ir du portretai... Svarbiausia, kad darni visuma.
Reda Kiselytė