Prasmingo gyvenimo žydėjimas

skaiste1Prisimenu piešimo, braižybos pamokos... Šias disciplinas dėstė mokytoja Skaistuolė Vaičienė. Atmintyje išliko nedaug epizodų: geometrinių figūrų piešimas, mokymas valdyti plunksnas (plakatines, redis) ir rašyti tušu. Per pamokas įgijau šrifto rašymo pradmenis, vėliau visą gyvenimą teko sieti su šriftu, nes studijuojant bibliotekininkystės – bibliografijos mokslą, neišvengiau šių meninių subtilybių.

Tuometinėje Rokiškio III vidurinėje mokykloje per šias pamokas ir sutikau mokytoją Skaistuolę Vaičienę. Jau nuo tada ją prisimenu kaip jautrią ir meniškos sielos asmenybę.

Su mokytoja Skaiste veiklos susipynė man pradėjus dirbti tuometinės „Romuvos“ gimnazijos bibliotekoje. Mokytoja su gimnazistais ateidavo į gimnazijos skaityklą, organizuodavau Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo dovanotų leidinių bibliografines apžvalgas, per pertraukas gimnazistai aktyviai peržvelgdavo meno albumus.

Gimnazijos skaitykloje plėtėsi bendradarbiavimo ryšiai su užsienio lietuviais, kaupėme kraštotyros informacijos fondus. Dabar jau nebeprisimenu kokią organizuojant priemonę buvo prisimintas kraštietis prozininkas, vertėjas Juozas Tininis. Mokytoja S. Vaičienė prisipažino, kad ją sieja giminystė su išeivijos rašytoju J. Tininiu. Pedagogė Skaistė atnešė aplanką, kuriame sukaupta informacija apie rašytoją J. Tininį. Pasidarėme kopijas, nuosekliai ir toliau renkame informaciją apie išeivijos rašytoją J. Tininį.

Periodiniuose leidiniuose sekdavau informaciją apie dailės konkursus moksleiviams. Kartu su mokytoja skatindavome vaikus juose dalyvauti. Kai juos lydėdavo sėkmė, džiaugdavomės kartu. Tokia graži bendrystė siejo mane ir mokytoją. Kolegos ir buvę jos mokiniai, auklėtiniai, galėtų papasakoti daug įdomių istorijų, prisiminimų apie mokytoją. Prasmingos istorijos neišdyla, jos gyvena mūsų visų širdyse.

Dabar smagu ir gatvėje sutikti mokytoją Skaistę. Ji visada skuba, dalyvauja įvairiose veiklose, kartais ją susitinku renginiuose, Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Iš jos veido neblėsta šypsena. Prasmingas gyvenimo žydėjimas...

Dėkoju archyvarei Rūtai Vilutienei už nuotraukas.

Reda Kiselytė