Apie praeitį, dabartį ir ateitį

1 (1)Kartais mums atrodo, kad kai kurių daiktų, informacijos šaltinių mums nebereikia. Mes manome, kad jie mums tarsi neberūpi, kad šiandien mąstome kitaip...
Kartais kasdienybė apkarsta, mus supanti aplinka įgrįsta ir norime kažko nepaprasto... Kartais net patys nežinome ko...
Šiandien pasaulis įgyja visai kitą prasmę, todėl sugrįžtame prie tikrųjų vertybių, kurios ramina, teikia vilčių, dovanoja saugumo jausmą. Girdėdami informaciją apie karo negandas, trokštame taikos pasaulyje, dvasinės ramybės savyje, stabilaus gyvenimo ateityje.
Šiandien daug kalbame apie įvykius Ukrainoje. Sukasi laiko ratas. Visi mes kuriame gimnazijos istoriją. Vartau knygas, istorinius dokumentus, analizuoju įrašus... Rašytiniuose šaltiniuose išliko moksleivių įrašai apie Ukrainą praeitoje santvarkoje. Dabartis rašo visai kitus įrašus. Taip visą gyvenimą mums lemta eiti. Mus valdo trys atramos taškai. Tik kartos keičiasi, o PRAEITIS, DABARTIS, ATEITIS buvo, yra ir bus...
Reda Kiselytė