Jis labai mylėjo mokinius ir mokytojus. Mes visi mylėjome JĮ

GaruolisŽodžiais tapau šviesios atminties Mokytojo Algirdo Garuolio portretą. Jį tapyti labai paprasta, bet kartu ir sudėtinga. Apie šį žmogų daug šiltų ir nuoširdžių žodžių gali pasakyti buvę jo mokiniai, mokytojai, žmonės, kurie jį pažinojo. Svarbiausia, kad tas Mokytojo paveikslas neišdyla, neišblunka.
Man Mokytojas A.Garuolis dėstė visuomenės mokslą, o kai pradėjau dirbti tuometinėje „Romuvos“ gimnazijoje teko dalintis nedidelėmis skaityklos patalpomis, nes buvo didelis gimnazistų skaičius, trūko kabinetų. Mokytojas vesdavo pamokas skaitykloje. Moksleivių būdavo tiek daug, kad tekdavo perlipti per jų kojas. Kai baigdavosi pamokos skaitykloje, per pertraukas būdavo labai įdomu su Mokytoju bendrauti. Tai buvo labai kompetentingas žmogus, turėjo žinių įvairiais klausimais.
Prieš rengiant šią informaciją, kalbinau kelias pedagoges. Anglų kalbos mokytoja Sandra Liugienė buvo A.Garuolio mokinė. Tuo laiku Mokytojas jai dėstė filosofiją. Gerbiama Sandra prisimena filosofijos pamokas ir yra dėkinga Mokytojui, kad jis mokė mąstyti, suprasti informaciją ir net filosofuoti. Kaip ir visais laikais, taip ir tuomet, pamokos nepraeidavo be kurioziškų situacijų. Ką patvirtino buvusi mokinė Sandra, tą galiu patvirtinti ir aš, kad mes mėgdavome Mokytojui užduoti įvairius klausimus, išplėsti tą klausimą ir taip „nuplaukdavo“ pamokos arba savarankiškas darbas, ką mokytojas labai mėgdavo moksleiviams užduoti. Kai į tas situacijas žvelgiu šiandien, žinoma, kad tie pašnekesiai duodavo daugiau naudos, negu tuometinės visuomenės mokslo pamokos, persmelktos ideologiniais atspalviais.
Visais laikais moksleivių gyvenime netrūko keiksmažodžių. Mokytojas labai išradingai mokėjo kovoti su šia problema. Susikeikusiems tekdavo prirašyti visą sąsiuvinį to keiksmažodžio, kurį moksleivis pasakė... Mąstau, o jeigu tokią metodiką pritaikius šiandien?
Direktoriaus pavaduotoja Rita Mauricienė sakė, kad mokytojas A.Garuolis labai mylėjo mokinius, o mokiniai jį. Jis labai mylėjo ir kolegas. Algirdas buvo labai protingas, išsilavinęs žmogus, nuo jo sklido šiluma ir meilė visiems aplinkiniams, – teigė R.Mauricienė.
Buvusi direktoriaus pavaduotoja Nijolė Zabarskienė sakė: ,,Mokytojas Algirdas buvo linksmas žmogus su moksleiviais ir mokytojais“. Aš manau, kad gerbiama Nijolė dar ateityje papasakos ir daugiau istorijų apie šį žmogų, nes apie Mokytoją A.Garuolį galima parašyti atskirą knygą.
Gera man buvo žodžiais tapyti gerbiamo Mokytojo portretą, nes visi jį piešia šiltomis ir šviesiomis spalvomis. Mes visi jį labai mylėjome.
Reda Kiselytė