Žemės diena

1 (1)1 (1)Kovo 20-21 diena yra Žemės diena. Šią dieną visoje Žemėje diena susilygina su naktimi, prasideda astronominis pavasaris. Norėdami priminti šią svarbią dieną gimnazijos kieme iškėlėme Žemės vėliavą.  I klasių gimnazistai pagal K. Donelaičio poemą „Metai. Pavasario linksmybės“ kūrė fotoreportažą.

 

 

 

Hela Cicikaitė sukūrė eilėraštį

Žemės diena

O Žeme, mano miela,
Apipuošta žalia spalva!
Auginai mane ir lydėjai
Gyvenimo keliu.

O Žeme, mano miela,
Atėjo tavo diena,
Tai mes padėsim tau
Gyventi kuo ilgiau.

O Žeme, mano miela,
Gražiausia iš visų
Gyvenki tu ilgiausiai
Ilgiausiai už visus!

M.Zadorožnienė