Vertinimas dėl mokymosi

Erasmus+

 

 R Islandija (1)okiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija vykdo Erasmus + KA1 projektą “Tobulėjantys mokytojai- geresnė mokykla”. Viena iš projekto veiklų - kvalifikacijos kėlimo kursai ,,Vertinimas dėl mokymosi: Įvairūs ir kūrybiški vertinimo metodai 21-ojo amžiaus švietime”, kuriuose dalyvavo gimnazijos direktorė Diana Guzienė ir anglų kalbos mokytoja Irena Laužadienė.

Šie kvalifikacijos tobulinimosi kursai Islandijoje (Borgarnes) buvo pasirinkti dėl temos aktualumo gimnazijos bendruomenei, galimybių išgirsti naujų idėjų, naujų metodikų pritaikymo bei patirties įgijimo. Kursus organizavo ir vykdė nepriklausomas, nevyriausybinis ir pelno nesiekiantis centras Tarptautinė Islandija (ICI- InterCultural Iceland). Šis centras rengia įvairius seminarus, kursus, konsultacijas, vykdo tyrimus bei bendradarbiauja tarptautiniu mastu.

Kursuose apie (įsi)vertinimą dalyvavo 26 švietimo darbuotojai- pradinių, pagrindinių ir vidurinių mokyklų vadovai ir mokytojai iš Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Kroatijos, Rumunijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Belgijos ir Lietuvos. Kursus vedė Gudrun Petursdottir, ICI įkūrėja, vadovė ir sociologė ir Cherry Hopton, sociologė, mokytoja ir būsimų mokytojų rengėja.

Mokymuose akcentuotos 4 pagrindinės kompetencijos, kurios turi būti ugdomos 21-o amžiaus Europos mokyklose : mokėjimas mokytis, mokėjimas būti, mokėjimas veikti ir mokėjimas gyventi kartu. Lektorės visą mokymų medžiagą pateikė per praktinius pavyzdžius ir iliustracijas. Mes, kursų dalyviai, taip pat aktyviai dalyvavome grupinėse veiklose, kur kiekvienas turėjome vaidmenį ir bendrą tikslą. Lektorės taip pat akcentavo tikslaus ir aiškaus užduoties formulavimo, vertinimo kriterijų bei grįžtamojo ryšio svarbą. Veikla ir jos rezultatai yra sėkmingesni, jei tie kriterijai sudaromi ir aptariami kartu su mokiniais.

Daug dėmesio buvo skirta vertinimo tipams, jų parinkimo bei taikymo analizavimui bei apibendrinimui. Visi kursų dalyviai teigė, kad pirmasis atvejis kelia įtampą ir stresą, tačiau standartizuoti testai ir egazminai kol kas neišvengiami ir ne tik Lietuvoje. Siekiamybė - vertinimas dėl mokymosi arba formuojamasis vertinimas, kurio metu mokinys gauna grįžtamąjį ryšį apie savo pažangą, o tai padeda mokiniui suvokti savo gebėjimus, motyvuoja įsivertinti ir numatyti žingsnius tolesniam tobulėjimui. Labai svarbu vertinti ne galutinį rezultatą, bet procesą. Daugiau informacijos su konkrečiomis užduotimis ir pavyzdžiais bus pateikta sklaidos seminare gimnazijoje balandžio mėnesį.

Turėjome galimybę aplankyti 2007 m. pastatytą gimnaziją Borgarnes miestelyje. Mokykla yra ,, be batų”, t.y. visi mokyklos bendruomenės nariai- mokiniai, mokytojai ir svečiai- atėję į mokyklą nusiauna batus. Tokiu būdu sukuriama namų atmosfera. Mokyklos klasėse dominuoja skandinaviškas minimalizmas, tačiau daug dėmesio skiriama jaukioms bendrosioms erdvėms.

Savaitė intensyvių mokymų – naudinga ir unikali patirtis, o mūsų šaliai itin draugiška Islandija – šalis, kurioje gyvenimo tempas lėtas, mažiau žmonių ir streso, vyrauja pasitikėjimo kultūra. Gamtovaizdis – unikalus ir nuolat besikeičiantis,vietomis primenantis mėnulį ar net kitą, dar neatrastą planetą. Rekomenduojame aplankyti šią šalį.

Parengė: Irena Laužadienė ir Diana Guzienė