Sėkmingas Erasmus projekto „Tobulėjantys mokytojai- geresnė mokykla“ užbaigimas

Erasmus+

 

 

 

Sėkmingas Erasmus projekto „Tobulėjantys mokytojai- geresnė mokykla“ užbaigimas

2020 metų rugsėjo 2 diena- oficiali Erasmus KA-1 projekto „Tobulėjantys mokytojai- geresnė mokykla“ užbaigimo data. Džiugu, kad iki pirmos Covid-19 pandemijos bangos suspėjome atlikti beveik visas projekto paraiškoje suplanuotas veiklas ir sukurti skaitmeninį leidinį apie į(si)vertinimo būdus ir priemones.

 Projektas laikomas sėkmingai užbaigtu, kai parengiama ir pateikiama projekto ataskaita, kuri yra įvertinama, ir mokykla gauna likusią projekto dotacijos dalį. Kadangi šios baigiamosios procedūros buvo atliktos sklandžiai, galima teigti, kad projektas yra sėkmingai užbaigtas.

 Projekto ataskaitos vertinime atsispindi jo aktualumas, parengimo ir įgyvendinimo kokybė bei poveikis gimnazijai. Akivaizdu, kad didžiausią poveikį patyrė projekto veiklose dalyvavę gimnazijos mokytojai. Kiekvieno besikeičiančio ir tobulėjančio mokytojo pokytį jaučia jo mokiniai ir bendradarbiai. Tuo galima įsitikinti ne tik šiuo atveju.

Žemiau galima susipažinti su projekto ataskaitos vertinimu. (Pridedu pdf dokumentą)

I.Laužadienė, projekto koordinatorė