Metodinis leidinys

Erasmus+

 

 

Pasibaigusio Erasmus+ KA1 projekto rezultatas- metodins leidinys apie vertinimo metodus

                             Baigėsi Erasmus+ KA1 projektas “Tobulėjantys mokytojai- geresnė mokykla”. Projekto metu dalyviai vyko į kvalifikacijos kėlimo kursus ir darbo stebėjimo vizitus užsienio mokyklose. Įgytas žinias ir patirtis, apie kurias galite paskaityti ankstesniuose straipsniuose, projekto dalyviai taikė savo veiklose. Projekto  rezultatas- metodinis leidinys „Modernūs ir kūrybiški mokinių mokymosi pažangos į(si)vertinimo metodai ir būdai 21-ojo amžiaus Europos mokyklose “ yra visų projekto dalyvių bendras darbas.

                             Leidinyje galima rasti mokinių individualios pažangos į(si)vertinimo ir analizavimo idėjų, kurios gali būti panaudojamos įvairių dalykų pamokose, taikant įvairiausius mokymo(si) metodus. Kiekvienas į(si)vertinimo metodas yra pristatomas pateikiant konkretų pavyzdį.

                             Metodinis leidinys yra parengtas lietuvių ir anglų kalbomis.

Irena Laužadienė, projekto koordinatorė