Darbo stebėjimo vizitas Čekijoje

Erasmus+

 

 

darbovizitascekijoje (1)Spalio 21-25 d. Valerija Misiūnienė ir Rasa Pranckūnienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite Čekijoje Dr. Emila Holuba gimnazijoje, Holice pagal Erazmus+ programos KA-1 projektą „Tobulėjantys mokytojai - geresnė mokykla“.  Vizito tikslas buvo susipažinti su Čekijos švietimo sistema, vertinimu ir įsivertinimu, siekiant mokinių mokymosi pažangos.

Šioje gimnazijoje buvome svetingai sutiktos gimnazijos direktorės ir mokytojų kolektyvo, supažindintos su mokyklos istorija, sėkmingai įgyvendintais projektais, kitomis veiklomis. Stebėjome rusų, anglų kalbų , fizikos pamokas. Turėjome galimybę pačios vesti pamoką rusų kalba abiturientams. Tema buvo dėkinga ir aktuali visiems „Ekologija“. Papasakojome apie mūsų gimnazijos veiklą  gamtosauginių mokyklų veikloje, ekologų klubo veiklą, taip pat apie Alytuje tuo metu  vykusį  gaisrą bei jo pasekmes aplinkai.

Su šia gimnazija bendradarbiaujame ir vykdome bendrus projektus nuo 2013-2014 m. (eTwinning projektai), 2014-2016 m. vykdytas Comenius CLAP projektas.

Išvykos metu apžiūrėjome mokomuosius kabinetus, kitas edukacines erdves. Sužavėjo kalbų, fizikos, chemijos, biologijos laboratorijos, lauko klasė.

 Tikimės, kad parsivežta geroji patirtis ir pavyzdžiai leis patirti sėkmę, įgyvendinant pokyčius mūsų gimnazijoje.

V. Misiūnienė ir R. Pranckūnienė