Nėra padėties be išeities....

LogosBeneficairesErasmus RIGHTfunded

Nėra padėties be išeities....

Covid- 19 pandemija paveikė visas Erasmus+ KA229 projekto „Old places-new spaces“ veiklas. Dėl karantino pavasarį, kovo pabaigoje ,buvo atšauktas mobilumo vizitas į Turkijos mokyklą  ir neįvyko suplanuotas mobilumo vizitas birželio mėnesį į  Slovakiją. Teko rašyti oficialų prašymą Nacionalinei Agentūrai (ŠMPF- Švietimo mainų pramos fondas), kad projekto laikotarpis būtų pratęstas, tikintis mobilumus įgyvendinti vėliau. Projekto laikotarpis yra pratęstas iki 2022 metų rugsėjo 1d.

Erasmus online veiklosRudenį sugrįžę į mokyklą iš naujo suformavome projekto mokinių grupę: ją sudaro I- II gimnazijos klasių mokiniai. Tačiau dėl mišraus mokymosi būdo visos veiklos vyko ir tebevyksta nuotoliu būdu, pasitelkiant Facebook-o grupę ir Teams susitikimų platformą.

Viena iš atliktų veiklų- Kalėdinis sveikinimas savo mokyklos ir partnerinių mokyklų bendruomenėms.

Nuoroda į sveikinimo video : https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

 

Mokytojai, projekto vadovai partnerių  mokyklose  reguliariai susitinka Zoom platformoje, aptaria ir planuoja nuotolines veiklas. Visi mokiniai, projekto dalyviai  prisijungė prie projekto internetinės Twinspce erdvės, kurioje  išbandomi įvairūs skaitmeniniai įrankiai (Flipgrid, Tricider, Padlet ir kt.) ir atliekamos veiklos: kuriami asmeniniai prisistatymo video, apklausos, virtualios pamokos ir kt.

 Tikimės, kad viruso bangoms nurimus galėsime sugrįžti į mokyklas ir realizuoti idėjas, susijusias su edukacinių erdvių kūrimu. Viliamės, kad aplankysime ir partnerių mokyklas.

Irena Laužadienė, projekto koordinatorė