Logotipas nugalėtojas

LogosBeneficairesErasmus RIGHTfunded

k.kasuraites iieProjektas Erasmus+ KA229 “Old places - new spaces” gruodžio - sausio mėn. vykdė projekto logotipo konkursą. Kiekviena šalis savo mokykloje organizavo atskirus konkursus ir galutiniam etapui pateikė po 3 logotipus. Mūsų šaliai atstovavo Kristinos Kašūraitės (IIe kl.), Kornelijos Kietytės (IId kl.) ir Gabijos Saniukaitės (IIId kl.) sukurti logotipai. Pagal konkurso reikalavimus, logotipe turėjo būti panaudotas projekto pavadinimas, projekte dalyvaujančių šalių vėliavos, projekto laikotarpis bei atskleista pagrindinė projekto idėja - edukacinės erdvės ir priemonės, mokymasis kitose erdvėse ir kitų erdvių panaudojimas mokymuisi.

Taigi, keturios šalys rinko patį pačiausią iš 12 logotipų, tą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projekto sklaidą (straipsniuose, skaidrėse, leidiniuose, programose ir pan.),...ir džiugu pranešti, kad laimėjo mūsų Kristinos Kašūraitės sukurtas logotipas! Džiaugiamės, didžiuojamės ir sveikiname Kristiną!

I.Vagonė