Mokytojos atostogas derina su kompetencijų tobulinimu

LogosBeneficairesErasmus RIGHTfunded

Įsibėgėja Erasmus + KA122  projekto „ Bendrųjų kompetencijų vystymas - sėkmingos asmenybės formavimas” antrasis etapas. Šiame etape gimnazijos mokytojai vyksta į kvalifikacijos tobulinimo kursus užsienyje, kur dalyvauja užsiėmimuose ir tobulina bendrąsias kompetencijas.

Birželio 19 - 26 dienomis gimnazijos anglų kalbos mokytoja Rita Kairelytė - Milaknienė ir IT mokytoja Jūratė Matiukaitė kvalifikaciją kėlė 6 dienų mokymuose „21 amžiaus įgūdžiai mokytojams ir mokiniams” Berlyne.

Kartu su mokytojais iš Ispanijos, Šiaurės Makedonijos ir Vengrijos gilino žinias, kaip kurti pamokas pasitelkiant įvairius mokymo metodus, susieti mokymo turinį su 21 amžiaus įgūdžiais. Taip pat dalinosi patirtimi ir atliko užduotis, kurias panaudos savo dalykų pamokose.

Rugpjūčio 8 - 13 dienomis IT mokytoja Edita Danienė ir personalo skyriaus specialistė Janina Bunevičienė dalyvavo savaitės mokymuose „IKT ir mokymas bei mokymasis lauke” Splito mieste, Kroatijoje.

Mokymų pradžioje kiekvienos šalies atstovai pristatė savo šalį, miestą bei mokyklą. Po to mokymų lektoriai Alenka Miljević ir Josip Kličinović supažindino su mokykla, kurioje vyko mokymai, bei su mokymų programa, skaitė pranešimą apie IKT naudojimą lauke, jo privalumus ir trūkumus.

Didelė dalis mokymų vyko lauke.  Mokymų metu atlikome paskirtas užduotis su įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis. Visos užduotys buvo sukeltos vienoje Safari platformoje, kurioje taip pat talpinome atliktas užduotis, dalinomės mintimis ir stebėjome kitų atliktus darbus, sėmėmės idėjų bei patirčių.

Mokymuose naudojome Jamboard, Photo Safari, Jigsaw puzzle, Learningapps, Educaplay, Thinglink, Hyperdocs, QR Code, Escape room, Walk of Art, Adobe spark ir kitas skaitmenines priemones.

Mokytis kitoje aplinkoje buvo labai naudinga ir smagu, nes tobulinome komunikavimo, pažinimo, kūrybiškumo  ir skaitmenines kompetencijas.

Pasibaigus mokymams dalyvavome ekskursijoje, kurioje buvome supažindinti su Splito miestu ir jo apylinkėmis.

O rugpjūčio 15 - 20 dienomis lietuvių kalbos mokytoja Rasa Saniukienė, rusų kalbos mokytoja Valerija Misiūnienė ir anglų kalbos mokytoja Irena Laužadienė pažinimo kompetencijas tobulino mokymuose „Protingas vertinimas ir įvertinimas” Tenerifėje. Kiek daug bekalbėtume apie vertinimą ir įsivertinimą, visada atsiranda tobulintinų aspektų. Mokymus vedusi dėstytoja ir mokytoja Petra Mundi labai žaismingai ir įtraukiai skatino su kolegomis iš Lenkijos ir Čekijos respublikos ieškoti atsakymų į iškylančius klausimus - kaip objektyviai įvertinti mokinį, ar pažymys atspindi mokinio gebėjimus, ar įmanoma atsisakyti suminio vertinimo, o naudoti tik formuojamąjį; kaip pasirengti mokymosi tikslus ir uždavinius, kurie padėtų išvengti kritinių mokymosi situacijų ir pateiktų aiškius į(si)vertinimo kriterijus. Mokymai nesibaigdavo auditorijoje. Diskusijos apie kaupiamųjų vertinimų sistemą, kai mokinys yra vertinamas už darbą kiekvienoje pamokoje pagal tos pamokos uždavinio pasiekimą, apie elgesio vertinimą, kuris yra dalis galutinio įvertinimo, ir kitus užsiėmimuose nagrinėtus klausimus tęsdavosi ir pietaujant, ir vaikštant gatvėmis ar parkuose.

Mokytojos ne tik tobulino kompetencijas, bet ir susipažino su La Lagūna, 1999 m. UNESCO paskelbtu pasaulio paveldo miestu, jo architektūra ir istorija. Taip pat lankėsi Teidės nacionaliniame parke, kuriame yra trečias pagal dydį ugnikalnis visame pasaulyje. Neišdildomą įspūdį padarė 8 kilometrų žygis vingiuotais Anagos kalnų takais ir maudynės Atlanto vandenyno bangose.

Savaitė nėra ilgas laiko tarpas, tačiau kai mokymasis derinamas su prasmingu laisvalaikiu, įgyjama daug neįkainojamų patirčių.

Medžiagą parengė projekto mobilumų dalyvės