Susitikimas su Lietuvos kariuomenės atstovu

Vasario 12 d. III - IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo nuotoliniame susitikime su Lietuvos kariuomenės atstovu, karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Panevėžio regiono karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyresniuoju verbuotoju, štabo seržantu Renaldu Stukniu.  Susitikimo metu gimnazistai sužinojo  apie tarnybos būdus Lietuvos kariuomenėje, kodėl  turėtų tarnauti.

Lietuvos kariuomenė – tai daugiau nei institucija, tai didelė šeima žmonių, pasiryžusių paaukoti viską, ką turi, dėl Lietuvos laisvės. Lektorius pristatė svarbiausias vertybes:

  • Pareiga. Būti kariu – tai daugiau nei darbas. Sakoma, kad šiame pasaulyje žmones galima suskirstyti į aveles ir į vilkus, besitaikančius sudraskyti aveles. Tačiau yra ir dar viena grupė – tai avelių ganytojai, saugotojai.
  • Veiksmas. Prisijungęs prie Lietuvos karių, susidursi su dar nepatirtais iššūkiais. Neįprastos užduotys sudėtingomis sąlygomis rodo, jog  darbas nėra monotoniškas ar nuobodus. Žygiai, pastato šturmavimas, pasalos ir oro desantai – tai tik dalis Lietuvos kariuomenės užduočių.
  • Tobulėjimas. Yra manančių, jog tarnyboje įgyta patirtis neturi praktinio pritaikymo civiliame gyvenime. Tačiau kariuomenė – tai ne vien tik ginklai, kaip dažnai įsivaizduojama. Kariuomenę, visų pirma, sudaro žmonės, o kelias į pergalę visuomet susijęs su  komandiniu darbu.
  • Draugai. Turbūt dažnam yra girdėtas posakis: „Su juo galėčiau eiti į žvalgybą“. Kovinės užduotys, tokios kaip žvalgyba, reikalauja didelio pasitikėjimo, pasiryžimo pasiaukoti dėl kovos draugo. Ši bendrystė nesibaigia vien tik tarnyba: kariai sportuoja, leidžia laisvalaikį kartu, palaiko vienas kitą nelaimėje. Papildęs kariuomenės gretas tapsi ne tik rikiuotės, bet ir šeimos dalimi, kurioje visuomet rasi tų, kurie bus pasiryžę ištiesti pagalbos ranką.
  • Atlygis. Karių atsidavimas krašto gynybai nėra pamirštas Lietuvos valdžios ir jos žmonių. Už tarnybos dienas mokamas atlyginimas, kariai maitinami, jiems teikiamos nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos bei kitos socialinės garantijos.

Jei šios vertybės tau priimtinos – stok į Lietuvos kariuomenę ! Kariuomenės atstovas atsakė į mokiniams rūpimus klausimus.

Karjeros koordinatorė Rimutė Valentienė