• Pradžia
  • Rajono matematikos mokytojų metodinė diena

Rajono matematikos mokytojų metodinė diena

KK projekto logoimage description

 

 

mat kkRugpjūčio 29 d. mūsų gimnazijoje vyko ilgalaikės programos „Kolegialūs ir kūrybiški ugdymo proceso iššūkių sprendimo būdai“ modulio „Sėkmingi matematikos patyriminio, paveikaus, integralaus ir probleminio ugdymo šiuolaikiškoje aplinkoje pavyzdžiai įgyvendinant KK projektą“ pristatymas.

Skaityti daugiau ...