Velykinis sveikinimas

Informacija eksternams

Dėl pasirinktų BE perlaikymo 2021 m. pagrindinėje sesijoje prašome kreiptis į pavaduotoją Jolantą Juodinytę (Gimnazijos Senieji rūmai). Eksternas už kiekvieną pasirinktą BE moka po 14,48 €. Mokėti pavedimu į Rokiškio J.Tumo-Vaižganto gimnazijos sąskaitą LT 947182800000142692 (įstaigos kodas 302843970; AB Šiaulių banko kodas 71828). Kontaktai: tel. 8 458 51593; e-paštas rastine@rvg.lt

Naudingos nuorodos

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS

STUDIJOS UŽSIENYJE

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas 

Profesijų klasifikatorius

Profesinis mokymas

VAIZDINĖ MEDŽIAGA

Filmukai apie karjeros planavimą

Filmai apie profesijas

Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas

Asmenybės pagal MBTI testas

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

Profesijos pasirinkimo testas

Profesijos testas

Tinkamo darbo testas 

TESTAI ANGLŲ KALBA

DARBO PAIEŠKAI 

LEIDINIAI: